CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2022      Market cap: R 20,037,766,094,716 ||| 24h vol: R 1,902,412,635,405 ||| crypto assets: 549

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
5 BNB (BNB)R 5,270.07
$325.97
0.54%
2.23%
 0.0133076R 16,212,499,899 
R 850,257,737,603 
0.85%
4.24%
 161,337,261 $2,750.43
BNB BNB =
ZAR

BNB/AUD - A$ 457.39
BNB/BGN - 621.47 лв.
BNB/BRL - R$ 1,654.73
BNB/CAD - C$ 416.47
BNB/CHF - Fr. 306.93
BNB/CNY - CN¥ 2,197.95
BNB/CZK - 7,735.54
BNB/DKK - kr. 2,362.37
BNB/EUR - 317.60
BNB/GBP - £ 268.47
BNB/HKD - HK$ 2,554.75
BNB/HRK - kn 2,386.78
BNB/HUF - Ft 124,507.22
BNB/IDR - Rp 4,779,136
BNB/ILS - 1,055.95
BNB/INR - 25,956.72
BNB/JPY - ¥ 43,495.47
BNB/KRW - 424,530.30
BNB/MXN - Mex$ 6,463.33
BNB/MYR - RM 1,448.75
BNB/NOK - kr 3,119.40
BNB/NZD - NZ$ 505.01
BNB/PHP - 18,164.40
BNB/PLN - 1,478.73
BNB/RON - lei 1,551.89
BNB/RUB - 20,291.42
BNB/SEK - kr 3,326.44
BNB/SGD - S$ 446.92
BNB/THB - ฿ 11,514.06
BNB/TRY - 5,846.61
BNB/USD - $ 325.97
BNB/ZAR - R 5,270.07
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
5
2022-08-13
R 5,305.38R 5,372.35R 5,237.59R 5,270.070.54%
2.23%
 0.0133076R 16,212,499,899 
R 850,257,737,603 
0.85%
4.24%
 161,337,261 
5
2022-08-12
R 5,271.45R 5,327.05R 5,186.75R 5,320.320.96%
4.10%
 0.0134098R 15,919,409,928 
R 858,364,712,534 
0.77%
4.29%
 161,337,261 
5
2022-08-11
R 5,323.98R 5,416.74R 5,229.82R 5,248.65-1.29%
4.24%
 0.0135104R 24,516,636,636 
R 846,803,567,922 
0.87%
4.33%
 161,337,261 
5
2022-08-10
R 5,392.63R 5,570.68R 5,225.11R 5,442.020.89%
9.95%
 0.0137065R 28,853,337,881 
R 878,000,464,050 
1.06%
4.40%
 161,337,261 
5
2022-08-09
R 5,392.51R 5,444.85R 5,207.52R 5,397.890.10%
14.14%
 0.0140239R 18,908,752,446 
R 870,881,801,735 
0.87%
4.54%
 161,337,261 
5
2022-08-08
R 5,421.07R 5,586.49R 5,415.83R 5,449.460.37%
14.65%
 0.0136349R 22,109,648,720 
R 879,201,014,775 
0.97%
4.44%
 161,337,261 
5
2022-08-07
R 5,289.43R 5,451.73R 5,185.59R 5,428.442.54%
14.09%
 0.0139588R 17,052,796,586 
R 875,808,963,496 
1.25%
4.53%
 161,337,261 
5
2022-08-06
R 5,281.11R 5,401.95R 5,267.26R 5,294.000.44%
9.74%
 0.0137212R 19,320,821,278 
R 854,119,841,256 
1.29%
4.45%
 161,337,261 
5
2022-08-05
R 5,178.60R 5,334.86R 5,140.25R 5,217.141.07%
6.37%
 0.0135295R 26,353,384,832 
R 841,720,607,361 
1.18%
4.40%
 161,337,261 
5
2022-08-04
R 4,994.97R 5,235.52R 4,980.80R 5,198.184.09%
11.97%
 0.013703R 32,247,093,556 
R 838,659,303,681 
1.57%
4.49%
 161,337,261 
5
2022-08-03
R 4,754.57R 5,105.11R 4,678.49R 4,995.214.74%
10.30%
 0.0130526R 35,772,546,137 
R 805,913,020,269 
1.62%
4.31%
 161,337,261 
5
2022-08-02
R 4,687.90R 4,805.66R 4,561.80R 4,710.990.67%
14.57%
 0.0123684R 29,211,161,711 
R 760,058,487,754 
1.17%
4.10%
 161,337,261 
5
2022-08-01
R 4,711.74R 4,815.41R 4,629.06R 4,702.38-0.21%
15.07%
 0.0121504R 21,857,351,612 
R 758,668,955,456 
0.92%
4.06%
 161,337,261 
5
2022-07-31
R 4,731.37R 4,871.18R 4,652.79R 4,668.32-1.32%
8.06%
 0.0121363R 21,589,210,513 
R 753,174,208,215 
0.94%
4.03%
 161,337,261 
5
2022-07-30
R 4,839.47R 4,926.33R 4,702.72R 4,725.38-2.83%
10.66%
 0.0121432R 26,094,381,652 
R 762,380,117,929 
1.03%
4.05%
 161,337,261 
5
2022-07-29
R 4,573.98R 4,963.06R 4,542.96R 4,864.696.40%
12.45%
 0.0123465R 42,161,342,179 
R 784,855,482,501 
1.31%
4.12%
 161,337,261 
5
2022-07-28
R 4,527.31R 4,674.00R 4,436.57R 4,628.782.53%
4.54%
 0.0116345R 27,614,649,871 
R 746,794,573,323 
0.81%
3.90%
 161,337,261 
5
2022-07-27
R 4,207.94R 4,570.35R 4,189.43R 4,570.358.77%
4.44%
 0.0118014R 23,624,020,015 
R 737,367,528,907 
0.86%
3.95%
 161,337,261 
5
2022-07-26
R 4,104.40R 4,170.25R 4,033.69R 4,170.251.07%
-7.44%
 0.0117193R 15,688,917,011 
R 672,816,853,565 
0.72%
3.93%
 161,337,261 
5
2022-07-25
R 4,413.47R 4,414.43R 4,138.95R 4,138.95-6.29%
-6.78%
 0.0114921R 16,837,743,203 
R 667,765,845,073 
0.68%
3.86%
 161,337,261 
5
2022-07-24
R 4,372.25R 4,471.28R 4,335.40R 4,417.841.14%
5.58%
 0.0115943R 15,386,326,728 
R 712,763,099,371 
0.80%
3.88%
 161,337,261 
5
2022-07-23
R 4,423.77R 4,572.68R 4,263.08R 4,366.16-1.12%
3.84%
 0.0115401R 18,619,016,041 
R 704,424,760,270 
0.96%
3.89%
 161,337,261 
5
2022-07-22
R 4,521.97R 4,620.11R 4,460.57R 4,468.43-1.05%
9.88%
 0.0115499R 19,989,925,727 
R 720,922,191,995 
0.83%
3.92%
 161,337,261 
5
2022-07-21
R 4,425.16R 4,551.55R 4,307.95R 4,537.292.24%
11.19%
 0.0114537R 20,897,344,312 
R 732,034,749,620 
0.81%
3.89%
 161,337,261 
5
2022-07-20
R 4,594.98R 4,649.67R 4,402.04R 4,433.95-3.43%
12.60%
 0.0111118R 28,798,042,876 
R 715,359,714,731 
0.90%
3.84%
 161,337,261 
5
2022-07-19
R 4,534.31R 4,707.08R 4,409.05R 4,611.421.82%
21.59%
 0.0114893R 33,150,302,989 
R 743,992,961,852 
0.91%
3.92%
 161,337,261 
5
2022-07-18
R 4,225.40R 4,498.01R 4,225.40R 4,495.936.08%
16.75%
 0.0118037R 27,678,169,754 
R 734,082,520,324 
0.87%
3.99%
 163,276,975 
5
2022-07-17
R 4,268.51R 4,357.96R 4,220.89R 4,250.00-0.44%
5.97%
 0.0119407R 17,922,160,938 
R 693,927,595,933 
0.93%
4.05%
 163,276,975 
5
2022-07-16
R 4,021.07R 4,269.95R 4,005.83R 4,264.054.04%
2.41%
 0.0117536R 17,185,892,306 
R 696,222,227,376 
0.87%
4.03%
 163,276,975 
5
2022-07-14
R 3,912.41R 3,966.63R 3,866.52R 3,879.764.38%
-3.48%
 0.0115612R 22,953,928,752 
R 633,477,345,384 
1.00%
3.89%
 163,276,975