CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: R 22,711,240,569,733 ||| 24h vol: R 4,717,461,013,885 ||| crypto assets: 1308

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
4 Binance Coin (BNB)R 3,438.32
$227.48
-0.371653%
-23.2379%
 0.00477007R 56,303,709,047 
R 531,333,076,246 
1.19%
2.34%
 154,532,785 
170,532,785 
$1,885.88
$2,081.14
BNB Binance Coin =
ZAR

BNB/AUD - A$ 295.22
BNB/BGN - 367.09 лв.
BNB/BRL - R$ 1,273.68
BNB/CAD - C$ 289.85
BNB/CHF - Fr. 206.62
BNB/CNY - CN¥ 1,473.79
BNB/CZK - 4,931.91
BNB/DKK - kr. 1,401.15
BNB/EUR - 188.43
BNB/GBP - £ 163.36
BNB/HKD - HK$ 1,764.40
BNB/HRK - kn 1,428.30
BNB/HUF - Ft 68,283.29
BNB/IDR - Rp 3,261,028
BNB/ILS - 753.45
BNB/INR - 16,741.41
BNB/JPY - ¥ 24,248.94
BNB/KRW - 255,880.93
BNB/MXN - Mex$ 4,745.81
BNB/MYR - RM 922.30
BNB/NOK - kr 1,969.69
BNB/NZD - NZ$ 314.45
BNB/PHP - 11,090.68
BNB/PLN - 851.31
BNB/RON - lei 918.64
BNB/RUB - 16,965.50
BNB/SEK - kr 1,919.44
BNB/SGD - S$ 303.09
BNB/THB - ฿ 6,931.28
BNB/TRY - 1,689.08
BNB/USD - $ 227.48
BNB/ZAR - R 3,438.32
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
4
2021-02-27
R 3,357.97R 3,492.92R 3,357.97R 3,438.32-0.371653%
-23.2379%
 0.00477007R 56,303,709,047 
R 531,333,076,246 
1.19%
2.34%
 154,532,785 
5
2021-02-26
R 3,464.80R 3,601.76R 3,181.82R 3,332.79-9.54414%
-33.1655%
 0.00476806R 62,956,555,574 
R 515,024,807,620 
0.46%
2.34%
 154,532,785 
3
2021-02-25
R 3,850.48R 3,958.09R 3,547.78R 3,556.41-4.42861%
22.7531%
 0.00501963R 61,236,108,228 
R 549,582,622,393 
1.46%
2.47%
 154,532,785 
3
2021-02-24
R 3,293.34R 4,060.91R 3,135.37R 3,671.8713.4961%
52.4392%
 0.00510061R 103,692,554,534 
R 567,424,972,257 
2.12%
2.50%
 154,532,785 
3
2021-02-23
R 3,859.93R 3,859.93R 2,775.33R 3,312.85-15.0613%
75.8785%
 0.00469187R 118,803,410,344 
R 511,943,171,521 
1.58%
2.32%
 154,532,785 
3
2021-02-22
R 4,280.05R 4,280.05R 3,272.96R 3,927.07-7.64426%
104.767%
 0.00494689R 115,635,075,577 
R 606,862,084,599 
1.72%
2.43%
 154,532,785 
3
2021-02-21
R 3,677.17R 4,500.88R 3,677.17R 4,319.2119.6993%
116.984%
 0.00511917R 125,729,009,158 
R 667,458,789,183 
2.99%
2.53%
 154,532,785 
3
2021-02-20
R 4,860.51R 4,872.97R 3,420.00R 3,778.37-21.8726%
93.0898%
 0.00459166R 142,384,830,514 
R 583,881,384,378 
2.56%
2.27%
 154,532,785 
3
2021-02-19
R 2,879.67R 4,962.73R 2,877.97R 4,875.7672.5654%
144.756%
 0.00596333R 265,970,407,781 
R 753,463,640,449 
5.54%
2.92%
 154,532,785 
4
2021-02-18
R 2,415.68R 2,909.06R 2,397.79R 2,865.3118.2711%
56.8465%
 0.00380274R 89,173,454,569 
R 442,783,620,427 
2.25%
1.85%
 154,532,785 
6
2021-02-17
R 1,900.82R 2,545.78R 1,860.50R 2,392.1026.2139%
29.0579%
 0.0031341R 76,178,743,187 
R 369,657,552,702 
1.39%
1.56%
 154,532,785 
7
2021-02-16
R 1,895.66R 1,950.68R 1,863.84R 1,905.04-0.558644%
15.9307%
 0.00264319R 28,273,014,058 
R 294,392,263,663 
0.52%
1.30%
 154,532,785 
7
2021-02-15
R 1,971.19R 2,009.97R 1,741.06R 1,868.63-4.61882%
64.1466%
 0.00269509R 34,889,506,055 
R 288,763,808,497 
0.56%
1.32%
 154,532,785 
7
2021-02-14
R 1,942.45R 2,018.26R 1,873.11R 1,997.433.06148%
102.992%
 0.00281664R 33,817,603,426 
R 308,668,618,239 
0.62%
1.38%
 154,532,785 
7
2021-02-13
R 2,003.75R 2,011.30R 1,836.94R 1,943.43-1.67368%
83.1968%
 0.002838R 30,809,223,145 
R 300,322,389,015 
0.52%
1.36%
 154,532,785 
7
2021-02-12
R 1,799.52R 2,026.06R 1,780.06R 1,982.998.89581%
102.323%
 0.00287158R 43,229,752,212 
R 306,437,247,465 
0.75%
1.39%
 154,532,785 
7
2021-02-11
R 1,900.00R 1,905.31R 1,754.40R 1,813.74-2.43591%
121.301%
 0.00259338R 41,094,036,561 
R 280,282,083,088 
0.72%
1.28%
 154,532,785 
7
2021-02-10
R 1,607.97R 2,181.08R 1,606.77R 1,893.2314.8037%
145.342%
 0.00286034R 102,352,977,813 
R 292,566,453,543 
1.55%
1.40%
 154,532,785 
7
2021-02-09
R 1,175.25R 1,695.50R 1,156.91R 1,584.1736.6183%
109.488%
 0.00231307R 64,856,460,727 
R 244,806,354,151 
1.06%
1.16%
 154,532,785 
7
2021-02-08
R 1,016.60R 1,182.38R 1,010.29R 1,182.3817.8985%
53.9571%
 0.00172839R 31,550,591,005 
R 182,717,122,544 
0.51%
0.88%
 154,532,785 
7
2021-02-07
R 1,086.32R 1,111.18R 963.11R 1,022.79-6.06645%
55.9214%
 0.00176014R 22,319,787,940 
R 158,054,994,344 
0.44%
0.86%
 154,532,785 
7
2021-02-06
R 999.87R 1,116.60R 931.71R 1,075.477.50773%
61.3775%
 0.00184684R 31,317,713,645 
R 166,196,125,918 
0.65%
0.91%
 154,532,785 
8
2021-02-05
R 829.35R 1,013.95R 829.35R 1,009.0321.5274%
59.1911%
 0.00179335R 21,154,722,116 
R 155,928,058,510 
0.46%
0.87%
 154,532,785 
9
2021-02-04
R 787.32R 855.50R 776.34R 841.047.13875%
30.2883%
 0.0015171R 14,136,259,223 
R 129,968,260,640 
0.28%
0.75%
 154,532,785 
10
2021-02-03
R 764.08R 788.06R 749.44R 782.961.96653%
27.4195%
 0.00139975R 10,677,994,221 
R 120,992,583,669 
0.25%
0.69%
 154,532,785 
10
2021-02-02
R 771.32R 790.61R 739.85R 763.78-1.08734%
23.4735%
 0.0014351R 15,113,649,450 
R 118,028,511,789 
0.34%
0.71%
 154,532,785 
9
2021-02-01
R 666.29R 783.60R 656.96R 780.6317.7451%
25.5528%
 0.00154341R 18,900,856,468 
R 120,633,488,073 
0.40%
0.76%
 154,532,785 
10
2021-01-31
R 680.53R 693.21R 661.47R 672.21-1.34467%
6.06841%
 0.00133662R 7,798,485,514 
R 103,878,710,440 
0.19%
0.67%
 154,532,785 
11
2021-01-30
R 648.96R 680.87R 646.96R 678.644.84874%
10.514%
 0.00130758R 8,080,668,882 
R 104,872,578,755 
0.18%
0.66%
 154,532,785 
11
2021-01-29
R 645.85R 667.38R 636.45R 649.76-0.429623%
6.36562%
 0.00125056R 9,887,993,286 
R 100,409,107,364 
0.14%
0.63%
 154,532,785